Hoàn tiền 3%

100 thẻ và điều kiện tốt nhất để mua phương tiện truyền thông thành công

Điều kiện tốt nhất để mua phương tiện truyền thông

Mô hình kinh doanh minh bạch
  • 0% phí giao dịch
  • 0% phí thanh toán bị từ chối
  • 0% phí rút tiền từ thẻ
20 Bins
10 Bins
10 Bins
Thẻ quảng cáo
5 Bins

Dịch vụ thẻ
không có giới hạn

Không
giới hạn
Không giới hạn số lượng thẻ phát hành, chi tiêu hoặc gửi tiền trên PST Private
Tức thì
phát hành thẻ
Một phút để nhận thẻ và không cần giấy tờ nữa.
Platinum
credit
Trạng thái Tín dụng bạch kim đảm bảo mức độ tin cậy cao nhất trên bất kỳ nền tảng quảng cáo nào.
3D-Secure

Cửa hàng có yêu cầu mã xác nhận từ SMS không?

Mọi tính năng
điều đó hợp lý

Nạp tiền quá dễ dàngTiền điện tử
và hơn
thế nữa
PST Pulse

Nâng cao
Trình kiểm tra BIN

Chương trình liên kếtChia sẻ mức giảm giá và được thưởng